6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu - Store Mekap

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu iş yerinde iş sağlığı ya da güvenliği sağlaması ve mevcut sağlık ya da güvenlik şartlarının daha iyi olabilmesi için işveren ile çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenleme amacıyla yürürlülükte olan bir kanundur. 20.06.2012 tarihinde 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu yayım tarihi ve yayımı tarihini izlemekte olan 6 ay veya 2 yıl süresince yürürlülüğe girmek için TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek, Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmak koşuluyla Resmi Gazete ‘de yayımlanmıştır. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu hükümlerinin yürürlülüğe geçmesi ile 22.05.2003 tarihinde 4857 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ‘nun iş sağlığı ve güvenliğine dair hükümleri yürürlülükten kalkmıştır. Yeni yürürlülükte olan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu 4857 sayılı kanuna göre daha fazla olanak sağlamaktadır.

6331 Sayılı Kanun Hangi İşlere Ya Da İşyerlerine Uygulanacaktır?

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu hangi işlere ya da işyerlerine uygulanacaktır, sorusu pek çok kişinin merak ettiği bir sorudur. Yürürlülükte olan kanun tarafından hangi kişilerin ya da sektörlerin yararlanabileceğini bilmek kişilere verilen haklar açısından önemli bir husustur. Bu sayede herhangi bir olay ile karşılaşması durumunda kendi haklarından faydalanabilme düşüncesi oluşacaktır. İş sağlığı ve güvenliği kanunu faaliyet konu ile çalışan sayısı önemsenmeden kamu ya da özel sektöre ait olan tüm işlere ya da işyerlerine uygulanacaktır. İşyerlerinin işverenleri ve işveren vekillerine aynı zamanda çırak ya da stajyerler de bu kanun kapsamında olmak üzere bütün çalışanlar kapsamında uygulanması kararı alınmıştır. Bu durumda işyerlerinde herhangi bir olay ile karşılaşmanız durumunda kanunlar gereğince bu kötü durumdan en iyi şekilde çıkabilmenin avantajlarını kullanabileceksiniz. Kişi sayısı 50 kişiden az olsa bile tehlikeli bir işyerinde çalışma gösteren kişilerinde dahil edildiğinin altınız çizmek isteriz. Bu durum kanunlara biraz geç yansımış olsa dahi hala yürürlülükte olduğu için uygulanmaya devam etmektedir.

6331 Sayılı Kanun Hangi İşler Ya Da Kişilere Uygulanmayacaktır?

6331 sayılı kanun hangi işler ya da kişilere uygulanmayacaktır sorusunun cevabını aşağıda liste halinde bulabilirsiniz.

  • Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler dahil edilmeden Türk Silahlı Kuvvetleri, Genel Kolluk Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri,
  • Ev hizmetleri,
  • Afet ya da acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri,
  • Çalışan istihdam etmeden kendi nam ya da hesabına mal veya hizmet üretimi yapan kişileri
  • Hükümlü ya da tutuklulara yönelik infaz hizmetleri esnasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, güvenlik ve meslek edindirme ile eğitim faaliyetleri

Olarak 5 maddeden oluşmaktadır. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında yukarıdaki maddelerde bahsedilen kişiler dahil edilmemiştir. Bunların elbette sebepleri bulunmaktadır. Bazı meslek gruplarının sorumluluğu can güvenliğini esas almaktadır. Pek çok sebep göz önünde bulundurularak edinilen sonuçlarda listede yer alan kişilerin 6331 sayılı kanun dahilinde tutulmadığını görmekteyiz.

İşverenin, İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusunda Genel Yükümlülükleri Nelerdir?

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında işverenler de bulunmaktadır. Bu kanun gereği işverene, çalışanlara iş esnasında sağlık ya da güvenlik konusunda herhangi bir problem oluşması durumunda destek verilecektir. Yalnız işverenin yine kanun tarafından çalışanlarını tehlikeli sınıfa sokmaması ya da en az sokması için bazı yükümlülükler verilmiştir.

İşverenin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda genel yükümlülükleri şu şekilde açıklanabilir;

  • Mesleki risklerin önleminin alınması, tedbir oluşturulması, organizasyon yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin şartlar dahilinde uygun hale getirilmesi, mevcut durumun iyi hale getirilmesi için çalışmalar yapmalıdır.
  • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyup uymadığını izlemeli, denetlemeli ve uygun olmayan durumları gidermeye çalışmalıdır.
  • Risk değerlendirmesi yapmalı ya da yaptırmalıdır.
  • Çalışanların görev ayrımlarını, çalışanın iş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun olmasını sağlamalıdır.
  • Özel tehlike barındıran alanlara yalnızca sorumlu olan kişilerin girmesi için tedbir almalıdır.

6331 sayılı iş sağlığı ve  güvenliği kanunu kapsamında yukarıda yazılı olan maddeler işverenin genel yükümlülükleri olarak belirlenmiştir.

İşyerindeki Tehlike Sınıf Nasıl Belirlenmelidir?

İşyerleri her zaman güvenli alan olarak bilinmemektedir. Bazı işyerleri tehlikeli sınıf denilen alanda kalmaktadır. Peki işyerindeki tehlikeli sınıf nasıl belirlenmelidir?

İşyerlerinin tehlike sınıfları belirlenirken, işyerinde yapılmakta olan asıl iş dikkate alınmak şartıyla 5510 sayılı sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası kanunu ‘nun içerisinde yer alan “kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi ve işkollarının ve işlerin tehlike sınıf ve derecelerinin belirlenmesi” başlıklı olan 83. Maddesi kapsamında tespit işlemi kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi de dahil edilmek üzere, iş sağlığı ve güvenliği Genel Müdür Başkalığında görevli olan ilgili kişilerin görüşleri doğrultusunda Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında belirlenmektedir. Bu belirlenmeden sonra çıkarılacak olan tebliği kamu oyuna duyurulmak zorundadır.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu içerisinde yer alan tehlikeli sınıfta olup olmadığınız öğrenebilmek için bahsedilen maddeyi okuyabilirsiniz.

Hangi İşyerinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Desteklenmektedir?

Hangi tehlike sınıfında olursa olsun 10 ya da daha fazla sayıda çalışan barındıran işyerleri ile Bakanlar Kurulu karar almaksızın 10 kişi ya da daha az sayıda çalışan barındıran ve az tehlikeli sınıf içerisinde yer alan işyerleri, özel sektör işyeri de dahil edilerek, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında verilen hizmetler tarafından destek alacaklardır. Bu işyerleri dışında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri açısından verilen destek hizmetinden yararlanması söz konusu değildir.

İş sağlığı ve güvenliği kanunu hizmetlerinin yerine getirilmesini desteklemek için giderler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır. Kısa vadeli sigorta kolları amacıyla toplanan primlerden finansmanı sağlanmış olacaktır. Eğer bu hizmetleri işyerlerinin istihdam ettiği kişileri sigorta ettirmediği denetim esnasında fark edilirse ödemeler yasal faiz dahilinde işverenlere tahsil edilmektedir. Ayrıca tespiti gerçekleşmesi durumunda işveren 3 sene boyunca 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu hizmetlerinden yararlanamamaktadır.

İş Kazası Ve Meslek Hastalıklarının Kayıtlarında İşverenin Yükümlülüğü Nedir?

İşyeri içinde meydana gelen tüm iş kazalarının kayıtları işveren tarafından tutulmalıdır. Gerekli olan bütün incelemelerin yapılması gerekir. İncelemeler sonucunda da işveren kişi tarafından raporların düzenlemesi gerekmektedir. İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıtların işverenin yükümlülüğü en fazla bu kayıtları tutma konusunda olmalıdır. İşyerinde olan yaralanma ya da buna benzer durumlarda işveren olayları incelemeli bunlar ile ilgili rapoları tanzim etmesi gerekir. İş kazası meydana geldikten sonraki 3 işgünü içinde sağlık hizmeti sunucuları ya da işyeri hekimi tarafından kendisi için bildirilen meslek hastalıkları öğrenildiği tarihten itibaren 3 işgünü kapsamında işverence Sosyal Güvenlik Kurumu ‘na bildirilmesi gerekir. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu tarafından belirlenen işverenin yükümlülükleri yazı içerisinde açık bir şekilde belirtilmiştir.